fbpx

Health & Wellness

7 วิธีดูแลผิวในหน้าร้อน ให้ผิวคุณสวยกระจ่างสดใส

TYME Spa รวมข้อมูลวิธีการดูแลผิวในช่วงหน้าร้อนแบบนี้ เพื่อให้เพื่อน ๆ ได้เตรียมตัวดูแลสุขภาพผิวในช่วงหน้าร้อนอย่างถูกวิธีจะมีอะไรบ้าง ไปอ่านกันได้เลยค่ะ

7 วิธีดูแลผิวในหน้าร้อน ให้ผิวคุณสวยกระจ่างสดใส2022-04-15T11:39:46+07:00

พลังของหิน Obsidian ความเชื่อ และประโยชน์ต่อสุขภาพในการนวดบำบัดด้วยหิน

พลังของหิน Obsidian กับการนวดบำบัด

พลังของหิน Obsidian ความเชื่อ และประโยชน์ต่อสุขภาพในการนวดบำบัดด้วยหิน2020-09-20T13:00:42+07:00

การนวดด้วยหินร้อน (Hot Stone Massage) มีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างไร

การนวดด้วยหินร้อน (Hot Stone Massage) มีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างไร

การนวดด้วยหินร้อน (Hot Stone Massage) มีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างไร2020-09-07T13:41:37+07:00

ประโยชน์ของการนวดดีท็อกซ์ (Benefits of Detoxifying Massage)

รวมคุณประโยชน์ของการนวดหน้า นอกเหนือจากความงาม ยังช่วยบำบัดโรค (Benefits of Facial Massage)

ประโยชน์ของการนวดดีท็อกซ์ (Benefits of Detoxifying Massage)2020-08-30T14:00:16+07:00

รวมคุณประโยชน์ของการนวดหน้า นอกเหนือจากความงาม ยังช่วยบำบัดโรค (Benefits of Facial Massage)

รวมคุณประโยชน์ของการนวดหน้า นอกเหนือจากความงาม ยังช่วยบำบัดโรค (Benefits of Facial Massage)

รวมคุณประโยชน์ของการนวดหน้า นอกเหนือจากความงาม ยังช่วยบำบัดโรค (Benefits of Facial Massage)2020-08-26T13:00:05+07:00

5 ประโยชน์ที่คุณควรทำเล็บมือและเล็บเท้า (Manicure และ Pedicure)

รวม 5 ข้อดีของการทำ เล็บมือ และ เล็บเท้า ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพกาย หรือสุขภาพจิตของคุณ รวมถึงโปรโมชั่นพิเศษของ Manicure Service ของ Tyme Spa

5 ประโยชน์ที่คุณควรทำเล็บมือและเล็บเท้า (Manicure และ Pedicure)2020-01-05T08:00:20+07:00

3 beauty and health benefits of getting body scrub at TYME spa.

You probably exfoliate your face regularly and more regularly forget that body also needs the royal care just as much as your face. If you never do body scrub, you might get unappealing, rough, and unhealthy skin. Here are some benefits beside cleansing the skin from our selection of signature body scrub treatment.

3 beauty and health benefits of getting body scrub at TYME spa.2019-02-19T18:28:04+07:00